استاد مریم نظامی نژاد، گوینده پیشکسوت رادیو

استاد مریم نظامی­‌نژاد از سال هزار و سیصد و بیست و سه گردش خورشید را نظاره گر بوده و دانش آموخته روانشناسی و کتابداری و از کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده است.

به راستی صدای وی پخته و دلنشین است و در کارنامه­‌ی هنری این بانوی دوستدار فرهنگ و هنر ایران زمین، گویندگی در رادیو اصفهان، گویندگی در آلبوم­‌های گوناگون همانند داغ جدایی، شاهنامه شنیداری آوای نامورنامه و آلبوم­‌های کتاب صوتیِ  ده شب از هزار ویک شب، تاریخ موسیقی ایران زمین، در پی استاد ،دانشگاه سنگکی اوس فریدون و بسیاری از کتاب های کودک و… به گوش دلنشین می‌­آید.

همچنین از دیگر دلبستگی­‌های هنری این بانوی ارجمند تصویرگری کتاب کودک است که برای نشر رهی، مهرافروز و جوان امروز به زیبایی انجام و به چاپ رسیده است. بانو مریم نظامی­‌نژاد از گویندگان پرکار گروه فرهنگی گَرُزمان بوده و بسیاری از پست­‌های آموزشی زیر نظر ایشان گویندگی و خوانده می‌­شود.