علیرضا جزندری، گرافیست و طراح سایت و طراح جلد کتاب

علیرضا جزندری

گردش خورشید و ماه را از سال هزار و سیصد و چهل و نه همراه بوده است. وی دانش آموخته برنامه نویسی کامپیوتر و گرافیک است. هنرمندی است که با هنر ویژه خود با صفحه آرایی، طراحی جلد، کارهای گرافیکی و هنری یار بسیاری از هنرمندان و نویسندگان است. او دیرزمانی است که با گروه فرهنگی گَرُزمان از آغاز راه همراه بوده و همچنین طراحی سایت را با زیبایی به فرجام رسانده است. رد پای هنر طراحی جلد، صفحه آرایی و گرافیک او را در بسیاری از کارهای این گروه فرهنگی می‌­توانید ببینید.