نوشته‌ها

آدری پن

آدری پن، خالق بوسه ها، ترجمه و نگارش زهرا مظفری

خانم آدری پن در سیلور اسپرینگ مریلند بزرگ شد. در آغاز او رقصنده‌ي  باله نیویورک بود ولی با دچار شدن به یک بیماری سخت نتوانست این کار را ادامه دهد و پس از چند جراحی دردناک که او را ناگزير ساخت تا به مدت چند هفته راه نرود و دیگر نتوانست برقصد. او از پای ننشست و با توانایی که در خود احساس می کرد، نویسنده شد. با این حال­، او از زمانی که کلاس چهارم بود­ به نوشتن ژورنال روی آورد و همزمان با بزرگ شدن به نوشتن ادامه داد.